نمای سه بعدی

 
 

فیلمبرداری از ماه با تلسکوپ  Powerseeker 127 EQ

 

نمای ۳۶۰ درجه تلسکوپ

 

فیلمبرداری از سطح ماه با تلسکوپ  Powerseeker 80 EQ

 

فیلمبرداری از ماه با استفاده از این تلسکوپ

 

قیمت : ۷۸۰،۰۰۰  تومان

 

فلش آموزشی شماره ۱ ( سمت - ارتفاع ) :

با استفاده از این نرم افزار می‌توانید تغییرات سمت و ارتفاع ستارگان را نسبت به افق ناظر مشاهده کنید .

راهنما : با تغییر دادن مقدار az ( سمت ) و  alt  ( ارتفاع ) میتوانید تغییر محل ستاره را نسبت به ناظر مشاهده کنید .

همچنین با استفاده از نشانگر موس می‌توانید محل ستاره و همچنین نمای افق را به صورت دستی جابجا کنید .

 

فلش آموزشی شماره ۱ ( سمت – ارتفاع )

 

راهنما