چشمی سری X-Cel LX

X-CEL LX

توضیحات:

 

 

 

X-Cel2.3

X-Cel LX 2.3 mm

 

قیمت :  تماس بگیرید

Order-icon4

X-Cel5

X-Cel LX 5 mm

 

قیمت :  ۶۰۰،۰۰۰ تومان

Order-icon4

X-Cel7

X-Cel LX 7 mm

 

قیمت :  تماس بگیرید

Order-icon4

X-Cel9

X-Cel LX 9 mm

 

قیمت :  تماس بگیرید

Order-icon4

X-Cel12

X-Cel LX 12 mm

 

قیمت :  تماس بگیرید

Order-icon4

X-Cel18

X-Cel LX 18 mm

 

قیمت :  تماس بگیرید

Order-icon4

X-Cel25

X-Cel LX 25 mm

 

قیمت :  تماس بگیرید

Order-icon4