میکروسکوپ

MicroScope

 

 

mini handhelddig

 

Mini Handheld Digital

 

قیمت :  ۲۴۰،۰۰۰ تومان

Order-icon4 

 

deluxe handheldd

 

Deluxe Handheld Digital


قیمت :  ۴۵۰،۰۰۰ تومان

Order-icon4 

 

Amoeba Dual Purpose Digital Microscope mini

 

Amoeba Dual Purpose Digital

 

قیمت :  ۶۰۰،۰۰۰ تومان

Order-icon4

 

میکزوسکوپ +360 چندکاره سلسترون

 

Micro 360 Dual Purpose MicroScope

 

 

قیمت :  ۶۵۰،۰۰۰ تومان

Order-icon4

 

labbiomicro

 

Laboratory Biological MicroScope 400X


قیمت :  ۹۰۰،۰۰۰ تومان

Order-icon4

 

advbiomicro1000angle

 

Advanced Biological MicroScope 1000X


قیمت :  ۲،۳۰۰،۰۰۰ تومان

Order-icon4