میکروسکوپ

میکروسکوپ سلسترون

 

Amoeba Dual Purpose Digital Microscope mini

 

 Amoeba Dual Purpose Digital

قیمت :  ۷۰۰،۰۰۰ تومان

 

اطلاعات بیشتر3 

میکروسکوپ اپتیکال سلسترون مجهز به سی سی دی

 

 Micro 360+ Microscope

قیمت :  ۱،۳۰۰،۰۰۰ تومان

 

اطلاعات بیشتر3

میکروسکوپ دیجیتال دارای LCD

 

 LCD Digital Microscope II

قیمت :  ۲،۶۰۰،۰۰۰ تومان

 

اطلاعات بیشتر3

میکروسکوپ دیجیتال دارای LCD

 

 Tetra View LCD Digital

قیمت :  ۳،۶۰۰،۰۰۰ تومان

 

اطلاعات بیشتر3

labbiomicro

 

 Biological Microscope 400X

قیمت :  ۹۰۰،۰۰۰ تومان

 

اطلاعات بیشتر3

advbiomicro1000angle

 

 Advanced Biological 1000X

قیمت :  ۲،۳۰۰،۰۰۰ تومان

 

اطلاعات بیشتر3

 

deluxe handheldd

 

 Deluxe Handheld Digital

قیمت :  ۴۰۰،۰۰۰ تومان

 

اطلاعات بیشتر3

mini handhelddig

 

Mini Handheld Digital

قیمت :  ۲۳۰،۰۰۰ تومان

 

اطلاعات بیشتر3