تلسکوپ Skyprodigy130

skyprodigy

نمای ۳۶۰ درجه تلسکوپ  

فیلم معرفی تلسکوپ  Skyprodigy 130

عکس‌هایی که با استفاده از تلسکوپ  Skyprodigy گرفته شده‌اند

( برای مشاهده در اندازه بزرگ ، روی عکس‌ها کلیک کنید )

skyprodigy-photo1 skyprodigy-photo2 skyprodigy-photo3 skyprodigy-photo4 skyprodigy-photo5

 

 

عکس‌های کاربران تلسکوپ Skyprodigy  در سراسر دنیا

( برای مشاهده در اندازه بزرگ ، روی عکس‌ها کلیک کنید )

 skyprodigy-User4 skyprodigy-User2 skyprodigy-User3 skyprodigy-User1 Skyprodigy-User5

منبع تصاویر :

Celestronimages.com

header_logo