آسمان شب

نقشه آسمان شب

در این صفحه می‌توانید نقشه آنلاین آسمان شب و صورت‌های فلکی را مشاهده کنید.

در نقشه اول منظره کل صورت‌های فلکی در هر روز و ساعتی که قرار دارید قابل مشاهده است . این نقشه برای عرض‌های جغرافیایی میانگین در ایران تنظیم شده و برای همه هموطنان در نقاط مختلف کشور قابل استفاده است.

در نقشه دوم نقشه صورت‌های فلکی با جزئیات قابل مشاهده است . برای رصد آسمان شب با تلسکوپ و دوربین دوچشمی می‌توانید از این نقشه استفاده کنید.

ضمنا با حرکت دادن نشانگر و چرخه موس می‌توانید جهت و بزرگنمایی نقشه را به دلخواه تغییر دهید و صورت‌های فلکی جدید را مشاهده کنید و سیارات منظومه شمسی را در پهنه آسمان شب پیدا کنید.

این نقشه به شما کمک می‌کند تا در هر روز از سال تصویر آسمان شب و صورت‎های فلکی را مشاهده کنید.

این نقشه برای همه شهرهای ایران با تقریب خوبی قابل استفاده است.


خط قرمز رنگ نشان دهنده دایره البروج و خط سبز نصف النهار مکان است.

 

این نقشه با میدان دید کمتر و بزرگنمایی بیشتر، راهنمای خوبی برای رصد آسمان شب با تلسکوپ است.

با حرکت دادن نشانگر موس می‌توانید نقشه را جابجا کنید و با استفاده از چرخ کوچک موس، بزرگنمایی تغییر می‌کند.

در هر روز و ساعتی که رصد می‌کنید می‌توانید با استفاده از این نقشه جایگاه سیارات و ماه را در آسمان شب پیدا کنید.